Trung tâm thương mại – «BIG-C NINH BÌNH

Trung tâm thương mại – «BIG-C  NINH BÌNH -  TỈNH NINH BÌNH - VN

Commercial center – « BIG C- NINH BINH » - NINH BINH PROVINCE – VN