Trung tâm thương mại – «BIG-C HUẾ

Trung tâm thương mại – «BIG-C  HUẾ» - TP HUẾ -VN

Commercial center – « BIG- C HUE » - HUE CITY - VN