Trung tâm thương mại – «BIG-C CẦN THƠ

Trung tâm thương mại – «BIG-C  CẦN THƠ» - CẦN THƠ - VN

Commercial center – « BIG- C CAN THO » - CAN THO – VN