Tòa chung cư 21 tầng TÂN HƯƠNG – Tân Phú – TP Hồ Chí Minh

Tòa chung cư  21 tầng TÂN HƯƠNG – Tân Phú – TP Hồ Chí Minh, VIỆT NAM

TAN HUONG apartments of 21 floors – Tan Phu - HCM City – VIET NAM – HCMC