TÒA CHUNG CƯ 34 TẦNG PHÚ HOÀNG ANH

 TÒA CHUNG CƯ 34 TẦNG PHÚ HOÀNG ANH

BUILDINGS OF 32 FLOORS FOR THE APARTMENTS PHU HOANG ANH