Khu đô thị vườn Bacamex Tokyu – Khu B, Lô C18

Khu đô thị vườn Bacamex Tokyu – Khu B, Lô C18

Thành phố mới Bình Dương, Thị trấn Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương                      

 

Becamex Tokyu Lotus Garden

Zone B, Lot c18, Binh Duong New City, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province