Công ty cổ phần BIA SÀI GÒN TÂY ĐÔ: Bình Thủy – Cần Thơ

Công ty cổ phần BIA SÀI GÒN TÂY ĐÔ: Bình Thủy – Cần Thơ

Brewery SAI GON TAY DO JSC: Binh Thuy – Can Tho