Võ Phước Điền

Kiến trúc sư, công tác hơn 4 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình.

Chứng chỉ thiết kế do Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Các dự án đã tham gia:

Savico Plaza HaNoi - Zone X2, Gia Thuy & Viet Hung Ward, Long Bien Dist, Ha Noi Capital.

Big C – Garden Mall – My Dinh, Ha Noi.

Big C Vinh Phuc – Vinh Phuc Province.

Big C Long Bien – X2, Gia Thuy, Viet Hung, Long Bien, Hanoi City.

Big C Can Tho - Lot no. 1, Hung Phu residential, Cai Rang Dist, Can Tho City.

Big C Thanh Hoa – Le Loi, Thanh Hoa City.

Trung tâm thương mại – «BIG-C BÌNH DƯƠNG» - BÌNH DƯƠNG - VN

Trung tâm thương mại – «BIG-C NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH – VN

Trung tâm thương mại – «BIG-C VIỆT TRÌ» - TỈNH PHÚ THỌ - VN

Big C Huế - đường phố Phú Hội P. Thành phố Huế

Big C - Garden Mall - Mỹ Đình, Hà Nội

Big C Vĩnh Phúc - tỉnh Vĩnh Phúc