Trần Văn Bình

Giám đốc thiết kế

Kiến trúc sư, công tác gần 15 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình

Chứng chỉ thiết kế do Sở- ban ngành cấp

• 10 Kinh nghiệm quản lý đìều phối thiết kế

• Quản lý và giám sát thi công công trình

Dự án đã thực hiện

 

    STT

 

                        TÊN DỰ ÁN

 

     THỜI GIAN

 

 

       CHỨC DANH

     1

Bệnh viện Thái Bình Dương - Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

Năm 2005

 

 

Chủ trì thiết kế

     2

 

 

Ngân hàng thương mại Sài Gòn - Hà Nội, Thành phố Hội An

 

 

Năm 2006

 

 

Chủ trì thiết kế

3

Nhà máy chuyên sản xuất đá và gạch trang trí – Tỉnh Quảng Nam

 

Năm 2006

 

 

Chủ trì thiết kế

4

Ngân hàng thương mại Sài Gòn - Hà Nội, thành phố Đà Nẵng

 

 

Năm 2006

 

 

 

Chủ trì thiết kế

5

 

Big C Vĩnh Phúc - tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Năm 2010

 

 

Thiết kế

6

 

Big C Nam Định - Thành phố Nam Định

 

 

Năm 2010

 

 

Thiết kế

7

 

Big C Long Biên - Long Biên, Hà Nội

 

 

Năm 2010

 

 

Thiết kế

8

 

Trung tâm thương mại Melinh Plaza, Thành phố Hà Nội

 

 

Năm 2011

 

 

Thiết kế

9

 

Big C Bình Dương - Tỉnh Bình Dương

 

 

Năm 2012

 

 

Thiết kế

10

 

Siêu thị Time-City Mart Hà Nội

 

 

Năm 2013

 

 

Thiết kế

 

11

 

TTTM Savico Hà Nội

 

Năm 2013

 

 

 

Thiết kế

 

 

12

 

Siêu thị Big C Cần Thơ

 

Năm 2013

 

 

Thiết kế

13

 

Siêu thị Big-C An Phú

 

 

Năm 2013

 

 

Thiết kế

14

 

Ocean Mart Hà Nội

 

 

Năm 2013

 

 

Thiết kế

15

 

TTTM New Center Mall Thủ Đức

 

 

 

Năm 2014

 

 

 

Chủ trì thiết kế