Phạm Lê Thanh Hằng

Kỹ sư Cấp thóat nước -  Đại học Công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh, với 5  năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế hệ thống cấp thóat nước công trình

Dự án đã thực hiện :

Big C Huế

Big C Thanh Hóa

Becamex Bình Dương (4 Block A, B, C, D)

Căn hộ Tân Tạo (2 Block D, E)

Căn hộ New Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

Căn hộ Tulip, Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng tung Thảo, Thành phố Hồ Chí Minh

Big C Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Big C Cần Thơ, Cần Thơ