Đỗ Đình Đức

Kiến trúc sư, công tác hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình

Chứng chỉ thiết kế do Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Dự án đã tham gia thực hiện

Bệnh viện Nhi Đồng 1 , Quận 10 : Bệnh viện ngày tích cực sơ sinh , cải tạo nâng cấp bệnh

viện.

Bệnh viện nhiệt đới, Quận 5 : Labo kiểm tra ; trẻ em viện trợ. Trung tâm hồi sức ; trung tâm

chăm sóc ; hướng dẫn điều trị HIV / AIDS ; Khoa E- nhiễm , nhiễm D

Bệnh viện Nhi Đồng 2 , Quận 1, Tp HCM

Chung cư tái định cư -Khu công nghệ cao Thành phố, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn hộ Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm đào tạo, công nghệ cao Quận 9 . thành phố Hồ Chí Minh

Sân bay Liên Khương , huyện Đức Trọng , tỉnh Lâm Đồng.

Nhà máy sản xuất ethanol ở Bình Phước, huyện Phước Long , tỉnh Bình Phước.

Nhà máy sản xuất dầu và khí đốt , huyện Gò Công Đông tinh Tiền Giang.

Trung tâm điều hành nhà máy điện tỉnh Giang Long Hậu Hậu .

Dịch vụ hợp tác thương mại Lam Kinh – Khách sạn của Tập đòan dầu khí và khí đốt ở Thanh

Hóa .