Dịch vụ

 CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn xây dựng – Lập dự án đầu tư
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình
- Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng
- Thiết kế trang trí nội ngoại thất công trình
- Thiết kế quy hoạch
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, trang trí nội ngoại thất
- Tư vấn và thiết kế mỹ thuật ứng dụng
- Giám sát thi công công trình
- Tư vấn thẩm định – Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình
- Khảo sát xây dựng, địa chất, địa hình, thủy văn
- Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
- Tư vấn pháp lý về các thủ tục đầu tư dự án xây dựng công trình

 DỊCH VỤ CUNG CẤP

 - Tư vấn dự án đầu tư công trình kiến trúc và quy hoạch đô thị, lập báo cáo đầu tư, lập báo

cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

 - Tư vấn thiết kế tìm ý tuởng kiến trúc, tham gia tư vấn xét chọn cho Chủ đầu tư các phương

án tối ưu về ý tuởng kiến trúc

 - Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công công trình và quy hoạch đô thị: Lập bản vẽ thiết kế kiến trúc,

bản vẽ thiết kế kết cấu, bản vẽ thiết kế hệ thống điện,bản vẽ thiết kế hệ thống cấp thoát nuớc,

hệ thống PCCC, hệ thống chống sét, hệ thống âm thanh công trình, hệ thống điện thoại,camera,

mạng cáp vi tính, hệ thống thiết bị thang máy, hệ thống gaz, hệ thống thông gió,hệ thống điều

hòa không khí và các thiết bị kỹ thuật công trình khác.
 - Tư vấn thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định tổng dự toán công trình
 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và các thiết bị lắp đặt

cơ bản của công trình.

 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng, tu vấn nghiệm thu công trình và đánh giá chất luợng công trình
- Tư vấn lựa chọn vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và trang trí vườn cảnh
- Thực hiện dịch vụ hồ sơ thiết kế phối cảnh, hồ sơ kỹ thuật, lập khái toán và dự toán công trình, lập dự

án đầu tư và thuyết minh kỹ thuật thi công

 - Tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về xây dựng: Giấy phép xây dựng, giấy phép thỏa thuận quy hoạch

và kiến trúc, giấy phép thỏa thuận PCCC và nghiệm thu đua vào sử dụng, giấy phép thỏa thuận môi truờng,

giấp phép hoàn công vàcác thủ tục địa ốc khác.

 - Tư vấn lập dự án đầu tư về quy hoạch đô thị, thiết kế quy hoạch chi tiết, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

 - Thực hiện mô hình đồ án quy hoạch chi tiết, mô hình công trình kiến trúc, thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

o Lập dự án đầu tư xây dựng.

o Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công.

o Quản lý hợp đồng trong xây dựng

o Quản lý tiến độ, kế họach thực hiện

o Quản lý chất lượng, chi phí đầu tư xây dựng dự án

o Quản lý an tòan lao động, môi trường, rủi ro trong xây dựng dự án

o Quản lý hợp đồng trong xây dựng

o Quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng

 TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG

o Thiết kế kiến trúc công trình

o Thiết kế nội ngoại thất

o Thiết kế kết cấu

o Thiết kế hệ thống cơ điện

 TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

o Giám sát tiến độ thực hiện dự án

o Giám sát chất lượng dự án

o Giám sát khối lượng

o GIám sát an tòan lao động và môi trường

 THẨM TRA THIẾT KẾ DỰ TÓAN

o Thẩm tra thiết kế ( Thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ diện)

o Thẩm tra tổng dự tóan, dự tóan đầu tư xây dựng dự án